Một ví dụ về cách hoạt động của Crash Watcher

Bitcoin sụt giảm 5% giá trị trong 30 phút. Crash Watcher đã hoạt động thế nào?

Hôm nay 11/10/2018, ở thời điểm 7h48 (GMT+7), Bitcoin đã có cú sụt giảm mạnh từ 6570 USD về 6256 USD kéo theo sự sụt giảm lớn của toàn thị trường.

Thật may mắn khi Crash Watcher đã có một sự hoạt động hoàn hảo khi xác nhận bão từ rất sớm và bán ra ngay tại đỉnh, trước khi giá giảm mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh được cung cấp từ một Khách hàng đang sử dụng Crash Watcher của VNBOT:

Crash Watcher bán ra lúc 7:48 AM GMT+7
Các lệnh bán “chạy bão” của Crash Watcher.

Hãy tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được cập nhật (English): https://t.me/cwgunbotshop

Like our Facebook fanpage: https://www.facebook.com/vnbot.vn

Subscribe our Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCTAyei73Y2-0AS6gmCZ_e5w

Follow us on Twitter: https://twitter.com/cwgunbotshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive.