Đây là cách robot vào lệnh mua!

Với kĩ thuật Trailing Stop thông minh và các chỉ báo STOCH, STOCHRSI, … robot sẽ chờ xác nhận khi nào giá dừng giảm và đang bắt đầu tăng trở lại thì lệnh mua mới được đặt. 

Với logic như trên, hầu hết các lệnh mua robot thực hiện đều ở đáy của một chu kì dao động hay của một đợt giảm giá mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về cách robot thực hiện lệnh mua và lệnh bán:


Hãy tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được cập nhật (English): https://t.me/cwgunbotshop

Like our Facebook fanpage: https://www.facebook.com/vnbot.vn

Subscribe our Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCTAyei73Y2-0AS6gmCZ_e5w

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive.